เทศบาลนคร ขก. รื้อตลาดโนนทัน

     วันที่ 23 พฤศจิการยน 2559 เทศบาลฯดำเนินการรื้อถอนตลาดโนนทัน สืบเนื่องจากมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด มีผลให้ยกเลิกจุดผ่อนการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริ […]

นายกธีฯ ลั่นกลองปั้นเทศบาลดิจิตอล

     วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเทศบาลดิจ […]

ทน.ขอนแก่น ปรับแบบ 3 กิจกรรมใหญ่ปลายปี 2559 รวมพสกนิกรอาลัยพ่อหลวง

เทศบาลนครขอนแก่นแจงปรับแบบจัด 3 กิจกรรมใหญ่ปลายปี 2559 รวมพสกนิกรอาลัยพ่อหลวงในงานบุญคูนเมือง งานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ถวายอาลัยพ่อหลวง และ งานรวมใจภักดิ์ […]