ติดต่อเรา

 

หจก. อีสานบีซวีค

238/8 โอโซนวิลเลจ ห้อง H7 ชั้น 2 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-236275     โทรสาร 043-236274

Website :  www.isaanbiz.com ,   www.isaanbizweek.com

Fanpage :  www.facebook.com/isaanbizweek