ความดีร่วม คุณค่าชีวิตมนุษย์ อยู่ที่การทำความดี

“การทำความดี ต้องเริ่มตั้งแต่อุดมการณ์หรือจินตนาการของแต่ละคนที่พอใจมามีส่วนร่วมกันเป็นทีมงานที่มีพลังสร้างสรรค์ “             เวลาที่เราถ […]

ทีม 5 พลัง

การสร้างคนสร้างทีม ในการทำงานยากๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายสาธารณะ เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง   ในปีพ.ศ.2559 นพ.พลเดช ปิ่นประทีป […]

คุณธรรม จริยธรรม ของคนหนุ่มสาว

                โดย : ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก                 คุณธรรม จริยธรรม  หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ เป็นธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัต […]

จากเกษตรเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ ทำไมยากจัง?

             โดย : ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก                 “รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องอุดหนุนงบประมาณใช้หนี้และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ […]

บุญเลี้ยง สุตะชา:ผู้นำดีมีจิตสาธารณะ

โดย : ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก           ผู้นำชุมชนดี มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำที่หายากในชุมชนไทย นายบุญเลี้ยง สุตะชา ผู้นำชุมชนบะขาม เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู […]

งานพัฒนาแก้ความจน

               เรื่อง : ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก                               การพัฒนาของรัฐและเอกชน ไม่ถึงคนยากจนๆเข้าไม่ถึงงานพัฒนา ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ […]

ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก คนไทยจำนวนมากเป็นคนรักสนุก ชอบเที่ยว ชอบกิน ชอบช้อปปิ้ง และชอบกลับบ้านช่วงเทศกาลต่างๆที่มีวันหยุดยาว ทุกเทศกาลจึงมีคนไทยจำนวนมากม […]

สลายฐานประชาชน

โดย ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก ประชาชนจะเติบโตมีพลังจนเข้มแข็งไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งและเผด็จการทหาร นี่คือปรัชญาของกลุ่มผู้มีอำนาจที่ไม่เชื่อม […]

สปิริตจังหวัด

โดย สมพันธ์  เตชะอธิก สปิริตจังหวัดเป็นทางเลือก เป็นเป้าหมายที่ดี เป็นเจตนารมณ์ที่ร่วมสร้างของคนในจังหวัด เป็นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดให้ดีข […]

บริษัทส่วนรวมจำกัด

บรรณาธิการ นักข่าว นักธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและเจ้าของแท่นพิมพ์ขนาดเล็กคนหนึ่ง บ่นถึงภาวะเศรษฐกิจและหนี้สินในการดิ้นรนต่อสู้กับความอยู่รอด ท่ามกลา […]

1 2 3