คุณธรรม จริยธรรม ของคนหนุ่มสาว

                โดย : ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก                 คุณธรรม จริยธรรม  หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ เป็นธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัต […]

จากเกษตรเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ ทำไมยากจัง?

             โดย : ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก                 “รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องอุดหนุนงบประมาณใช้หนี้และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ […]

บุญเลี้ยง สุตะชา:ผู้นำดีมีจิตสาธารณะ

โดย : ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก           ผู้นำชุมชนดี มีจิตสาธารณะ เป็นผู้นำที่หายากในชุมชนไทย นายบุญเลี้ยง สุตะชา ผู้นำชุมชนบะขาม เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู […]

งานพัฒนาแก้ความจน

               เรื่อง : ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก                               การพัฒนาของรัฐและเอกชน ไม่ถึงคนยากจนๆเข้าไม่ถึงงานพัฒนา ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ […]

ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก คนไทยจำนวนมากเป็นคนรักสนุก ชอบเที่ยว ชอบกิน ชอบช้อปปิ้ง และชอบกลับบ้านช่วงเทศกาลต่างๆที่มีวันหยุดยาว ทุกเทศกาลจึงมีคนไทยจำนวนมากม […]

สลายฐานประชาชน

โดย ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก ประชาชนจะเติบโตมีพลังจนเข้มแข็งไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งและเผด็จการทหาร นี่คือปรัชญาของกลุ่มผู้มีอำนาจที่ไม่เชื่อม […]

สปิริตจังหวัด

โดย สมพันธ์  เตชะอธิก สปิริตจังหวัดเป็นทางเลือก เป็นเป้าหมายที่ดี เป็นเจตนารมณ์ที่ร่วมสร้างของคนในจังหวัด เป็นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดให้ดีข […]

บริษัทส่วนรวมจำกัด

บรรณาธิการ นักข่าว นักธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและเจ้าของแท่นพิมพ์ขนาดเล็กคนหนึ่ง บ่นถึงภาวะเศรษฐกิจและหนี้สินในการดิ้นรนต่อสู้กับความอยู่รอด ท่ามกลา […]

รักในหลวงจริง ทำดี 9 อย่าง

          แล้วสิ่งที่คนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้น ไม่อยากเห็นเห็น ไม่อยากรู้ว่าเป็นจริง ก็บังเกิด ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสว […]

สมานฉันท์ ท่องเที่ยวไทย มีเฮ

          “ดีน่ารัก ทศกัณฑ์จากยักษ์เลวร้ายในวรรณคดีกลายเป็นคนน่ารักพาท่องเที่ยวไทย” โดย ดร. สมพันธ์  เตชะอธิก ไม่เห็นทำลายวัฒนธรรมไทยตรงไหน เพราะวรรณค […]

1 2