บ้าน กับ รถ เลือก (ซื้อ) อะไรก่อนดี

“บ้าน” กับ “รถ” ซื้ออะไรก่อนดี บางคนก็บอกว่าซื้อบ้านดีกว่าเพราะราคาที่ดินมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้าซื้อรถมีแต่ราคาจะลดลงไปเรื่อย ๆ ในขณะที่บางคนบอกว่า […]

ทำความรู้จัก กับ e-Money

“e-Money แม้จะสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องพกพาเงินสด ไม่ต้องรอเงินทอน แต่เรายังต้องใช้ e-Money ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ  ไม่ประมาท” นางสาววันนา กล […]

รายรับ – รายจ่าย = เงินออม…สมการที่ล้าสมัย

การออมเงินเพื่อใช้ในวัยหลังเกษียณเป็นเรื่องสําคัญที่หลายคนไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร ทําให้ชีวิตในวัยหลังเกษียณมีปัญหาทางการเงินเนื่องจากเป็นวัยที่ความสามา […]

เงินออมเพื่อวัยเกษียณ

               โดย : นางสาววันนา กลางหนองแสง ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     […]

หลากหลาย…ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ…พร้อมเพย์

โดย : นางสาวอัมพร นิติกิจไพบูลย์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               ห […]

พร้อมเพย์ พร้อมใช้ คนไทยยุคดิจิทัล

โดย :   นางวิมล  ค้ำชู              ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             […]

รู้ทันโจรยุคไซเบอร์

โดย นางสาว อัมพร นิติกิจไพบูลย์ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อี […]

การเงินแบบ Strong ของคน Gen Y

โดย : นางสาวนัยน์ภัค  มูลมา Naiyaphm@bot.or.th ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   […]

การฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ

     บริการรับฝากเงินตราต่างประเทศของแต่ละธนาคารมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน จึงควรทำความเข้าใจก่อนเลือกใช้บริการ โดยศึกษารายละเอียดเบื้องต้นจาก […]

1 2