ปฏิรูปการศึกษาไทย อีกยาวไกลกว่าจะถึงฝั่งฝัน

เส้นทางการปฏิรูปการศึกษาเป็นที่วิพากษ์จากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการกระจายอำนาจทางการศึกษาแนวใหม่ที่สังคมคาดหวังว่าจะเป็นความหวังใหม่และทำให้ก […]

ปัญหาการศึกษาไทย การศึกษาเทศ:  การผลิตครูไทย ครูเทศ

“คนรวยได้เปรียบคนจนเป็นปัญหาการศึกษาระดับโลก ยิ่ง PISA เข้ามาจัดลำดับการศึกษาโลกทำให้แต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับการติวมากขึ้น คนรวยมีเงินติว […]

ระเบิดเวลาในศธ.เมื่อให้ครูไร้ตั๋วสอบบรรจุได้ (1)

                    “ประเด็นการสอบครูผู้ช่วยของ สพฐ.และก.ค.ศ.กับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของคุรุสภา เป็นประเด็นร้อนแรงมาแทบทุกครั้งตลอดระยะเวล […]

กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาในร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ60

โดย : ดร.เพิ่ม  หลวงแก้ว                             เลขาธิการมูลนิธิครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                “การปฏิรูปต้องการให้หมายถึงการปรั […]

สร้างกฎหมายล้างระบบอุปถัมภ์ในวงราชการไทยได้จริงหรือ

  โดย : ดร.เพิ่ม  หลวงแก้ว ที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ              มารับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่  น.พ.ธีรเกียรติ […]

สตีเบล เอลทรอน สานต่อโครงการเพื่อสังคม “1 Reaction แทนเงิน 1 บาท” ปีที่ 2 พร้อมบุกตลาดเครื่องทำน้ำอุ่นภาคอีสาน

สตีเบล เอลทรอน ได้จัดกิจกรรมโดยการเชิญชวนชาวเน็ตช่วยสมทบทุนร่วมสร้างห้องเรียนใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดม Reac […]

จับตาดูแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาหนี้สินครูของคนชื่อพิษณุ ตุลสุข

“การเสนอแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหานี้สินครูของ ดร.พิษณุ  ตุลสุข ผู้ปฏิบัติงานเลขาธิการ สกสค. คนใหม่ครั้งนี้ได้รับการยกมือเชียร์อย่างเต็มที่จากเพื่อนคร […]

กฎหมายกระทรวงศึกษาธิการบ้านใหม่ที่สับสน

โดย ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว เลขาธิการสมัชชาครูแห่งชาติ   “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่ปรากฏทางหน้าสื่อมวลชนและทางสื่อออนไลน์อย่างหลากหลายรูปแบบอยู่ในข […]

กฎหมายการศึกษา : กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ร่างเบื้องต้นของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อเร็วๆนี้กำาลังได้รับการประชาพิจารณ์จากประชาชนทั้งในประเทศว่าจะเห็นชอบต […]

1 2